“Hållbarheten är eftersatt! Hur försvarar vi våra flöden?” (July, 2011)

Click here to view a video recording of the seminar.